İletişim
Polietilen (PE), Polipropilen (PP), Polistiren (PS) ve Akrilonitril Bütadien Stiren (ABS) cinsi, film, sert, köpük formdaki temiz endüstriyel atıkların veya Yıkama Hatlarından gelen temizlenmiş atık plastiklerin Granül haline getirilmesinde kullanılan hatlardır.


Malzemenin formuna, boyutlarına ve kapasiteye göre boyut küçültme işleme Kırma Makinası veya Shredder ile gerçekleştirilebilir. Giriş malzemesinin formu Extruder Makinasının besleme modelinin seçilmesi açısından önemlidir. Malzemenin nem durumu hattın tasarlanmasında önemli bir etkendir. Giriş malzemesinin nem durumuna göre kurutma sistemi hatta dahil edilmektedir. Extrüzyon öncesi kurutma işlemi Agromel makinası ile veya extrüzyon ve kurutma otomatik olarak CRT Extruder ile gerçekleştirilebilmektedir.
Hatlar malzemenin kirlilik durumuna ve kapasitesine göre projelendirilmektedir.