İletişim

SERT VE FİLM YIKAMA HATLARI (PE-PP)

Polietilen (LLDPE, LDPE, HDPE) ve Polipropilen (PP) cinsi hurda plastiklerin parçalanması, yıkanması ve susuzlaştırılmasında kullanılan hatlardır. Aynı hat üzerinde hem sert hem de film formdaki malzemenin işlenebilmesi ile geri dönüştürülebilen atıklarda çeşitlilik sağlamaktadır.

Sert ve Film Yıkama Hatlarını oluşturan makinalar ve makinaların teknik özellikleri geri dönüşümü yapılacak plastiğin kirlilik yoğunluğuna, kirletici cinslerine ve saatlik üretim kapasitesine göre seçilmektedir.

Formuna göre sert veya film olarak ayrıştırılmış plastikler Yıkama Hattının birinci aşamasında Shredder veya Kırma ile parçalanır. Parçalanan plastikler uygun taşıma ünitesiyle el değmeden Yıkama bölümüne aktarılır.

Yıkama bölümünde kirletici yoğunluğuna ve kirletici cinslerine göre yeterli miktarda Yıkama Santrifüjü, Yüzdürme Batırma Kazanı ve Turbo Yıkama Santrifüjü kullanılarak atık plastiklerin temizlenmesi ve sudan ağır kirleticilerin (PET, PVC gibi ağır plastikler, cam, metal şişe kapakları, demir paralar vs.) otomatik olarak ayrıştırılması sağlanır. Temizlenmiş plastikler formlarına göre Film Sıkma Makinasında, Turbo Kurutma Santrifüjünde veya Dinamik Kurutma Santrifüjünde susuzlaştırılır. Parçalanmış, yıkanmış ve susuzlaştırılmış plastikler depolama sistemlerine aktarılır.