İletişim

Telesekreter Aydınlatma Metni

 “Üstün İş Makina’yı arayanların paylaşmış olduğu ad, soyad, telefon numarası ve ses kaydına ait kişisel veriler;

.arayan kişiye doğru hitap edebilmek

.aramanın teyidi

.ileride doğabilecek olan uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi

.hizmet kalitesi takibi

amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu kişisel veriler, kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine bağlı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmekte olup, sadece hukuki uyuşmazlıklarda talep durumunda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları” Tebliği’ne göre Üstün İş Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.’ ne iletebilirsiniz.”