İletişim

SERT VE FİLM YIKAMA HATLARI (PE-PP)

Polietilen (LLDPE, LDPE, HDPE) ve Polipropilen (PP) cinsi hurda plastiklerin parçalanması, yıkanması ve susuzlaştırılmasında kullanılan hatlardır. Aynı hat üzerinde hem sert hem de film formdaki malzemenin işlenebilmesi ile geri dönüştürülebilen atıklarda çeşitlilik sağlamaktadır.

Sert ve Film Yıkama Hatlarını oluşturan makinalar ve makinaların teknik özellikleri geri dönüşümü yapılacak plastiğin kirlilik yoğunluğuna, kirletici cinslerine ve saatlik üretim kapasitesine göre seçilmektedir.

Formuna göre sert veya film olarak ayrıştırılmış plastikler Yıkama Hattının birinci aşamasında Shredder veya Kırma ile parçalanır. Parçalanan plastikler uygun taşıma ünitesiyle el değmeden Yıkama bölümüne aktarılır.

Yıkama bölümünde kirletici yoğunluğuna ve kirletici cinslerine göre yeterli miktarda Yıkama Santrifüjü, Yüzdürme Batırma Kazanı ve Turbo Yıkama Santrifüjü kullanılarak atık plastiklerin temizlenmesi ve sudan ağır kirleticilerin (PET, PVC gibi ağır plastikler, cam, metal şişe kapakları, demir paralar vs.) otomatik olarak ayrıştırılması sağlanır. Temizlenmiş plastikler formlarına göre Film Sıkma Makinasında, Turbo Kurutma Santrifüjünde veya Dinamik Kurutma Santrifüjünde susuzlaştırılır. Parçalanmış, yıkanmış ve susuzlaştırılmış plastikler depolama sistemlerine aktarılır.

 

RIGID AND FILM WASHING LINES (PE-PP)

Rigid and Film Washing Lines are used for washing and dewatering Polyethylene (LLDPE, LDPE, HDPE) and Polypropylene (PP) scrap plastics. These are the widely used washing lines in plastic recycling industry as they are suitable for washing contaminated waste in film and rigid form.

Machines and features of machines which are constituting the Rigid and Film Washing Lines are chosen according to hourly throughput, types and percentage of contamination.

Size reduction of waste plastics, which are sorted out as film or rigid, are done by Shredder or Granulator at the first stage of the washing lines. Shred plastics are transferred to Washing section of the line by using conveyors or screw conveyors.

Floating PE – PP are separated from heavy contaminants (heavy plastics like PET, PVC, glass pieces, metal caps and coins etc.) in Sink Float Tanks and washed intensively by Friction Washers and Turbo Washers. Models and amount of washing equipment are chosen according to type and percentage of contamination.

Shred and washed plastics are dewatered by Film Dewatering Machine, Turbo Dryer or Spin Dryer depending on the form of plastics. After dewatering by the relevant machine washed and dewatered plastics are transferred to storing systems.